Swyddi

Athro Arbenigol (Cymraeg Hanfodol)

 

Categori Swydd: Addysg – Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa:Prif Raddfa Gyflog a Lwfans AAA (gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad)

Cyflog:£23,720 – £35,008

Dyddiad Cau:08/05/2019

 

https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/9865/Athro_Arbenigol_Cymraeg_Hanfodol_/?SminimumSalary=0&SmaximumSalary=0&Ssimple=ED50049492&sWorkingPatternLook=-1