Swydd Cynnal Cymru

Rydyn ni’n recriwtio. Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Gweinyddol i ymuno â’n tîm bychan i gefnogi’r tîm gyda thasgau gweinyddol a monitro’r proses achredu Cyflog Byw.

O’n swyddfa ym Mae Caerdydd rydyn ni’n rhedeg nifer o brosiectau ar gyfer ein haelodau, gan gynnwys Dŵr Cymru Welsh Water, Living Wage Foundation, Stadiwm Principality a Chyngor Caerdydd.

Dyma amser cyffrous i ymuno â ni!

Disgrifiad Swydd Swyddog Gweinyddol 2019

CAIS AM GYFLOGAETH / APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Gwybodaeth Bersonol a Data Cyfleoedd Cyfartal

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 7fed o Fai (6yp)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lynsey Jackson, Rheolydd Marchnata,
[email protected]