Tŷ 2 ystafell wely ar gael yn Nhreganna…….

– heb ddodrefn

– gardd o faint da

– yn gyfleus i Chapter, Cowbridge Road East a chanol y ddinas

– £795 y mis

– heb gynnwys biliau sydd yn ychwanegol

– addas i gwpwl neu ffrindiau proffesiynol

– Cysylltwch â Jon: Jonathan. [email protected]