Ystafell i’w Rhentu – Y Rhath / Mynydd Bychan (£450 y mis)

Ystafell ddwbl  i’w rhentu mewn fflat modern yn ardal y Rhath. Lleoliad delfrydol -yn agos i Lyn  a Pharc  godidog y Rhath. Gyferbyn a’r fflat mae gorsaf drenau Mynydd Bychan ac mae’r fflat o fewn pellter cerdded  i ysbyty’r Heath. Mae’r fflat ar y lefel cyntaf ac yn cynnwys  Lolfa fawr, cegin, ystafell molchi a dwy ystafell wely dwbl. Rent yw

£450 y mis.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Megan ar 07453739797 neu ar ebost meganh[email protected]