Athro Arbenigol (Cymraeg Hanfodol)

Categori Swydd: Addysg – Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa:PRG/URG + Lwfans AAA 1 neu 2 (yn dibynnu ar gymhwyster)

Cyflog:£23,720 – £39,406

Dyddiad Cau:06/06/2019

 

 

 

https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/9980/Specialist_Teacher_Welsh_Essential_/?SminimumSalary=0&SmaximumSalary=0&Ssimple=ED50049479&sWorkingPatternLook=-1