Tŷ, 4 ystafell i’w rentu yn Beda Road, Treganna.

Ar gael wedi heb ei ddodrefnu.

Ar gael o’r 1af o Fehefin.

£950 y mis.

 

Cysylltwch a Rhys: 07792458346

https://www.rightmove.co.uk/property-to-rent/property-71224465.html