Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng Tafwyl ag Orchard

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Partner Cyfryngau Tafwyl. Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard […]

Mwy…

Aelwyd yr Ais yn yr Eisteddfod!

Llongyfarchiadau mawr i griw Clwb Drama’r Hen Lyfrgell a fuodd yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yr wythnos hon! Buodd y plant yn cystadlu yn y Gân Actol o dan y thema ‘Celtiaid’. DIOLCH I Trystan a Rhianna am hyfforddi’r criw ac i’r rhieni am eu holl gefnogaeth! Da […]

Mwy…

#MC20

Mae Menter Caerdydd yn dathlu penblwydd yn 20 oed eleni! Ar yr 20fed o bob mis rydym yn bwriadu dathlu gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw at holl elfennau o waith y Fenter yma yn y brifddinas I ddechrau’r dathlu, hoffem i chi rannu gyda ni eich hoff bethau CHI am Gaerdydd! Mae’r staff […]

Mwy…

Gwefan newydd!

Ydych chi wedi gweld ein gwefan newydd? Bydd y wefan newydd yn ffenest siop i holl waith a gwasanaethau’r  Fenter – y newyddion diweddaraf a’r man i gofrestru ar gyfer ein gweithgareddau!    

Mwy…