Hysbyseb Swydd

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg (Cyfnod Mamolaeth)   I gychwyn yn mis Medi/Hydref 2018   Cyflog: £21, 457 – £24,862* (*Graddfa heb gymhwyster Lefel 3 £19,457 – £23,365)   Rydym yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd uchod. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu prosiectau Gofal a Theulu yng […]

Mwy…

Barod am y gwyliau….

Ni methu aros i ddechrau’r gweithgareddau gwyliau yr wythnos hon… Bydd y Cynllun Gofal, sydd yn rhedeg yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd yn agor Ddydd Mercher, ac mae dal lle bob dydd ar hyn o bryd! Gallwch gofrestru ar dudalen Gofal Plant y wefan. Bydd 4 sesiwn chwarae Bwrlwm yn rhedeg tan Awst […]

Mwy…

20 Llun Tafwyl

Wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 20 oed eleni – rydym yn rhannu atgofion ar yr 2ofed o bob mis! Tro Tafwyl yw hi heddiw wrth i ni edrych ymlaen at yr Wyl eleni a rhannu 20 o lunie o Tafwyl dros y blynyddoedd. Ewch i dudalen y Facebook y Fenter – ydych chi’n […]

Mwy…

Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng Tafwyl ag Orchard

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Partner Cyfryngau Tafwyl. Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard […]

Mwy…

Aelwyd yr Ais yn yr Eisteddfod!

Llongyfarchiadau mawr i griw Clwb Drama’r Hen Lyfrgell a fuodd yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yr wythnos hon! Buodd y plant yn cystadlu yn y Gân Actol o dan y thema ‘Celtiaid’. DIOLCH I Trystan a Rhianna am hyfforddi’r criw ac i’r rhieni am eu holl gefnogaeth! Da […]

Mwy…

#MC20

Mae Menter Caerdydd yn dathlu penblwydd yn 20 oed eleni! Ar yr 20fed o bob mis rydym yn bwriadu dathlu gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw at holl elfennau o waith y Fenter yma yn y brifddinas I ddechrau’r dathlu, hoffem i chi rannu gyda ni eich hoff bethau CHI am Gaerdydd! Mae’r staff […]

Mwy…

Gwefan newydd!

Ydych chi wedi gweld ein gwefan newydd? Bydd y wefan newydd yn ffenest siop i holl waith a gwasanaethau’r  Fenter – y newyddion diweddaraf a’r man i gofrestru ar gyfer ein gweithgareddau!    

Mwy…