#MC20

Mae Menter Caerdydd yn dathlu penblwydd yn 20 oed eleni!
Ar yr 20fed o bob mis rydym yn bwriadu dathlu gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw at holl elfennau o waith y Fenter yma yn y brifddinas

I ddechrau’r dathlu, hoffem i chi rannu gyda ni eich hoff bethau CHI am Gaerdydd! Mae’r staff wrth eu bodd gyda’r bobl a’r sgyrsiau ar fysiau Caerdydd, y parciau, Ninja, yr arceds a chanol y ddinas ar ddiwrnod gem rhyngwladol – ydych chi’n cytuno?

Nodwch eich hoff bethau chi am y ddinas a byddwn yn paratoi rhestr o’r 20 uchaf!!