Hysbyseb Swydd

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg
(Cyfnod Mamolaeth)

 

I gychwyn yn mis Medi/Hydref 2018

 

Cyflog: £21, 457 – £24,862*
(*Graddfa heb gymhwyster Lefel 3 £19,457 – £23,365)

 

Rydym yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd uchod. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu prosiectau Gofal a Theulu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg yn yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Llun, Medi 3, 2018
Cyfweliadau: Dydd Iau, Medi 6, 2018

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch ag Angharad Thomas
[email protected]
029 2068 9888.