Gweithdy Dryswch Dianc

Gweithdy newydd datrys posau a chliwiau er mwyn dianc o’r ystafell mewn pryd!

Mwy…

Gweithdy Gwanwyn RSPB

Gweithdy Gwanwyn yng Nghaeau Pontcanna gyda RSPB.

Mwy…

Penwythnos Teulu Llangrannog

Penwythnos o weithgareddau i’r teulu yng Ngwersyll Yr Urdd, Llangrannog

Mwy…

BWRLWM Splott

YSGOL GLAN MORFA

Sesiynau chwarae agored am ddim.
Rhaid i blant fod mewn addysg Gymraeg LLAWN amser.

 

DYDD LLUN, EBRILL 15 – Coginio nythod Pasg Siocled

DYDD MAWRTH, EBRILL 16 – Chwaraeon gyda’r URDD

DYDD MERCHER, EBRILL 17 – Diwrnod chwarae a gemau

DYDD IAU, EBRILL 18 – Trip i Fferm Cantref

 

DYDD MAWRTH, EBRILL 23 – Helfa Wyau Pasg

DYDD MERCHER, EBRILL 24 – Ymweliad gan ‘Animal Encounters’ – Mi fydd nifer o anifeiliaid bach yn dod i weld y plant. 

DYDD IAU, EBRILL 25 – Crefftau Pasg

DYDD GWENER, EBRILL 26 – Gweithdy creu offerynnau allan o bethau wedi’i ailgylchu

Mwy…

BWRLWM Trowbridge

YSGOL PEN Y PIL ( Wythnos Cyntaf yn unig )

Sesiynau chwarae agored am ddim.
Rhaid i blant fod mewn addysg Gymraeg LLAWN amser.

 

DYDD LLUN, EBRILL 15 – Diwrnod chwarae a gemau

DYDD MAWRTH, EBRILL 16 – Coginio nythod Pasg Siocled

DYDD MERCHER, EBRILL 17 – Chwaraeon gyda’r URDD

DYDD IAU, EBRILL 18 – Trip i Fferm Cantref

Dim Bwrlwm ail wythnos Pasg

Mwy…