LLAWN

BWRLWM!

Gwasanaeth Chwarae Agored

Ein nod yw darparu awyrgylch chwarae lle bydd plant yn chwerthin ac yn criolle i archwilio ac arbrofigreu a dinistriocyflawni a methuteimlo’n gyffrous ac ar adegau efallai’n ddiflas ac yn rhwystredigfod yn annibynnol a hunan-ddibynol, yn gallu cael cymorth, cefnogaeth ac anogaeth gan eraill pan fo angengallu chwarae mewn sawl ffordd wahanolyn meddwl ac yn gweld y byd mewn ffordd wahanol, yn bod yn wahanol.

* Mae’n rhaid i blant fod mewn addysg llawn amser. Am rhesymau yswiriant, ni allwn gymryd plant sy’n dechrau yn y dosbarth derbyn.

Mwy…