Gŵyl Fwyd Sain Ffagan 2019 : Cerddoriaeth fyw gan BBC Gorwelion a TAFWYL.

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu degawd gyda cherddoriaeth fyw gan BBC Gorwelion a Tafwyl.

Eleni, mae Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu pen-blwydd yn 10 oed, ac mae TAFWYL yn rhan o’r parti!

Fel rhan o’r bartneriaeth newydd rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, bydd BBC Gorwelion a Tafwyl yn curiadu 4 llwyfan gan ddod a amrywiaeth o berfformiadau byw a chyffrous  i rai o adeiladau hanesyddol yr Amgueddfa. Bydd amserlen lawn i’ch diddanu yn Llys Llywelyn, ar Lawnt Gwalia, yn y coed ger y Gweithdy, ac yn Eglwys Sant Teilo wrth i chi fwynhau yr arlwy o stondinau bwyd, diod a chrefftau amrywiol sydd gan yr Ŵyl i’w cynnig.

Cerddoiaeth da, bwyd da, a chwni da – be well?

Mae mynediad i’r Ŵyl yn rhad ac am ddim, ac bydd rhywbeth yno at ddant pawb. Felly ymunwch â ni ar y 7fed ac 8fed o Fedi am benwythnos llawn hwyl a sbri a bwydydd di-ri!

Welwn ni chi yno!

Tim Tafwyl x

…………………………………………

Ymhlith yr artisitiaid eleni bydd:

Aidenkeryn | Aled Rheon | Beth Celyn | Blue Honey DJS | Brigyn | Bwncath | Catsgam | Cerddorfa Ukulele | Codewalers | Darren Eedens & The Slim Pickins | Eadyth | Esther | Eve Goodman | Glain Rhys | Hana2K | Holy Home Video | Kizzy Crawford | Little Folk | Lleden | Lowri Evans | Natty Paynter | Nogood Boyo | Otto | Rosehip Teahouse | Sam Hickman | Sion Russel Jones | Sister Bodhi | Suleiman Atta | The Gentle Good | USW Music Shwocase | Wonderbrass | Y Cledrau.

Heb anghofio llond gwlad o fwyd, diod a chrefftau!

@Tafwyl

@StFagans_Museum

@HorizonsCymru