LLAWN

Amser Stori – Treganna

Cyfle i blant wrando, canu, creu a chymdeithasu yn y Gymraeg… Sesiynau wythnosol ar draws dinas Caerdydd! Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog sy’n rhad ac am ddim. Trefnwyd gan Llyfrgelloedd Caerdydd mewn partneriaeth gyda Menter Caerdydd.      

Mwy…
LLAWN

Football Taster Course

A taster course for begginers or those wishing to hone their skills on the football pitch, in partnership with the Urdd

Mwy…
LLAWN

Gymnasteg Bach

Gymnasteg Bach with trained and experienced tutors in partnership with the Urdd Sports Department

Mwy…
LLAWN

Rygbi Bach 2½-3 years

Gymnasteg Bach with trained and experienced tutors in partnership with the Urdd Sports Department

Mwy…
LLAWN

Swimming Lessons for Beginners

Gymnasteg Bach with trained and experienced tutors in partnership with the Urdd Sports Department

Mwy…