Cerddorion Bach Caerdydd

Cwrs cyffrous newydd sy’n cyflwyno cerddoriaeth i rai bach 0-4 oed! Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar elfen newydd mewn ffordd hwyl a chymdeithasol, oll dan arweiniad profiadol Rebecca Warner.

Mwy…

Bygi Heini

Cwrs ffitrwydd i rieni dan arweiniad Cadi Fôn. Bydd Cadi yn eich arwain drwy gyfres o symudiadau heriol ond hwyl mewn awyrgylch cyfeillgar lle bydd cyfle i gymdeithasu gyda rhieni newydd eraill. Gorau oll, nid oes angen poeni am ofal plant er mwyn cael mynd i’r gym – dewch â’r babi gyda chi!  

Mwy…

Deffro’r Synhwyrau – Sensory Babis

Dewch â'ch babi i ddarganfod byd o liwiau, synau, aroglau a mwy ar ein cwrs sensory.

Mwy…

PILATES

Bloc newydd o Pilates gyda Mari-Wyn yn Gampfa Iechyd Da, Treganna Cychwyn Nos Fawrth 7fed o Fai, bob wythnos am 10 wythnos. 7:30 – 8:30pm      

Mwy…

Yoga Bwmp Babi

Cwrs 6 wythnos cyfeillgar a chroesawgar o dan arweinniad Tara Bethan, a fydd yn eich arwain drwy amryw o symudiadau ac ymarferion ymlacio ac anadlu ac yn eich cyflwyno i fuddion yoga yn ystod beichiogrwydd. Mae’r cwrs yn gyfle gwych i gwrdd â mamau eraill  a bydd cyfle ym mhob dosbarth i gymdeithasu ac i […]

Mwy…