Yr Awr Hapus

Cwrdd yn fisol ar ddydd Sadwrn gyntaf y mis (dim Gorffennaf nac Awst) Clonc am 10.30am yng Ngwesty’r Pentre Coryton tan 11.30, ac yna mynd am dro cyn bwyta Carferi yn yr Hollybush am 1pm

Yr Awr Hapus

Pob Bore Llun 10.45-11.45 yn Gwesty’r Pentref Coryton – croeso i bawb am goffi a chlonc