Cwrs Blasu Taekwondo

Cwrs newydd 4 wythnos.

Cyfle gwych i gael blas ar y ddisgyblaeth hynod boblogaidd hon o dan arweiniad hyfforddwr profiadol.

 

Mwy…

Cerddorion Bach Caerdydd – Dydd Miwsig Cymru

Sesiwn blasu cerddoriaeth ar gyfer plant 0-5 oed i ddathlu Dydd Miwsig Cymru!

Mwy…

Clwb Dawnswyr Bach y Dre (Gwanwyn’19)

Clwb Dawns i blant bach i ddysgu sgiliau dawns modern, stryd a thap gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…

Clwb Drama YHL (Gwanwyn’19)

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…

Clwb Drama Bach y Dre (Gwanwyn’19)

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…