Clwb Meddwlgarwch, Bl 3-6 (Medi ’19)

Clwb Meddwlgarwch newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar y clwb Meddwlgarwch gyda thiwtor profiadol sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhoi cyfle i ymlacio ar ol diwrnod hir yn yr ysgol.

Mwy…

Clwb Dawns, Bl.3-6. (Medi ’19)

Clwb dawns newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ddawns gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad. Addas i blant o bob gallu, a ffordd wych o gadw’n heini tra’n gwneud ffrindiau newydd!

Mwy…

Clwb Ioga, Bl.3-6. (Medi ’19)

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

Mwy…

Clwb Drama YHL, Bl.3-6 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…

Drama Bach y Dre: Derbyn – Bl.2 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…