LLAWN

Clwb Dawnswyr Bach y Dre

Clwb Dawns i blant bach i ddysgu sgiliau dawns modern, stryd a thap gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…
LLAWN

Clwb Drama Bach y Dre

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…
LLAWN

Clwb Drama YHL

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…
LLAWN

Clwb Pel-Rwyd Bach, y Gorllewin

Cyfle i ddysgu sgiliau Pel-Rwyd o dan arweiniad tiwtoriaid cymwys a phrofiadol o Adran Chwaraeon yr Urdd.

Mwy…
LLAWN

Clwb Pel-Rwyd Bl.3+4, y Gorllewin

Cyfle i ddysgu sgiliau Pel-Rwyd o dan arweiniad tiwtoriaid cymwys a phrofiadol o Adran Chwaraeon yr Urdd.

Mwy…