GWEITHDY LLES a MEDDWLGARWCH

Gweithdy Lles a Meddwlgarwch i i ddisgyblion ysgol.

Mwy…

SBLASH!

Cwrs nofio newydd i ddechreuwyr

Mwy…

Deffro’r Synhwyrau – Sensory Babis

Dewch â’ch babi i ddarganfod byd o liwiau, synau, aroglau a mwy ar ein cwrs sensory.

Mwy…

Cwrs Blasu Taekwondo

Cwrs blasu newydd!

Cyfle gwych i gael blas ar y ddisgyblaeth hynod boblogaidd hon o dan arweiniad hyfforddwr profiadol.

 

Mwy…

Clwb Dawnswyr Bach y Dre (Gwanwyn’19)

Clwb Dawns i blant bach i ddysgu sgiliau dawns modern, stryd a thap gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…