Cerddorion Bach Caerdydd

Cwrs cyffrous newydd sy’n cyflwyno cerddoriaeth i rai bach 0-4 oed! Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar elfen newydd mewn ffordd hwyl a chymdeithasol, oll dan arweiniad profiadol Rebecca Warner.

Mwy…

Clwb Ioga, Bl.3-6. (Medi ’19)

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

Mwy…

Amser Stori

Stori / Canu / Crefft

Mwy…

Clwb Drama YHL, Bl.3-6 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…

Drama Bach y Dre: Derbyn – Bl.2 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…