Splash a Chân

Cyfle i’ch babi ddod i arfer yn y pwll wrth fwynhau sesiynau canu a chwarae llawn hwyl a chymdeithasu. Perffaith ar gyfer babis 0-12 mis oed. Arweinir y sesiynau gan Catherine Gent o gwmni Halibalw (Plis nodwch nid cwrs gwersi nofio yw hwn)

Mwy…

Clwb Cyfarwyddo Bl. 5+6 (Medi ’19)

CLWB NEWYDD AR GYFER BLWYDDYN 5+6  YN YSGOL Y BERLLAN DEG

Mwy…

Clwb Ioga, Bl.3-6. (Medi ’19)

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

Mwy…

Clwb Drama YHL, Bl.3-6 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…

Drama Bach y Dre: Derbyn – Bl.2 (Medi ’19)

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…