Clwb Meddwlgarwch

Seisynau llawn hwyl a sbri gan ddysgu sut i dawelu’r meddwl a myfyrio yn annibynnol.

Mwy…

Clwb Ioga

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

Mwy…

Clwb Dawns

Clwb Dawns newydd sbon gyda’r coreograffydd o fri, Elan Isaac. Cewch gyfle i ddysgu dawnsfeydd i ganeuon poblogaidd  a cherddoriaeth sioeau cerdd gan gymeryd ysbrydoliaeth o steiliau dawns amrywiol o’r Charleston i ddawns stryd!

Mwy…

Amser Stori

Stori / Canu / Crefft

Mwy…

Clwb Drama YHL (Haf ’19)

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Mwy…