Gwyliau’r Sulgwyn 2019

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 ar agor yn ddyddiol rhwng 8.30am-5.30pm ag eithrio Gwyl y Banc.

Gweithgareddau dyddiol yn cynnwys, chwaraeon, coginio, crefft, partion, cornel ddarllen, tripiau, gemau parasiwt a mwy wedi’u teilwra i oed y plant.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig:
Llun-Gwener | 9am-5pm (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

I archebu diwrnodau olynol, plis dewiswch y diwrnod cyntaf a’r diwrnod olaf – bydd y rhai yn y canol yn cael eu dewis yn awtomatig.

I archebu diwrnodau ar wahan, mae angen eu hychwanegu i’r fasged yn unigol.

Gwyliau Sulgwyn 2019

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 ar agor yn ddyddiol rhwng 8.30am-5.30pm ag eithrio Gwyl y Banc.

Gweithgareddau dyddiol – yn cynnwys chwaraeon, coginio, crefft, partion, cornel ddarllen, tripiau, gemau parasiwt a mwy wedi’u teilwra i oed y plant.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig:
Llun-Gwener | 9am-5pm (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

I archebu diwrnodau olynol, plis dewiswch y diwrnod cyntaf a’r diwrnod olaf – bydd y rhai yn y canol yn cael eu dewis yn awtomatig.

I archebu diwrnodau ar wahan, mae angen eu hychwanegu i’r fasged yn unigol.

Amserlen

Agor yr Amserlen