Gwyliau Haf 2019

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 ar agor yn ddyddiol rhwng 8.30am-5.30pm ag eithrio Gwyl y Banc.

Ymddiheurwn ein bod yn cael problemau gyda’n gwasanaeth gofal plant ar ein gwefan ar hyn o bryd.
Rydym yn gweithio gyda www.stills.co.uk ein datblygwyr gwefan er mwyn ceisio datrys y problemau cyn gynted fedrwn ni.

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw fwy o archebion ar gyfer Cynllun Gofal yr Haf drwy’r wefan.
Er mwyn archebu lle i’ch plentyn/plant plis ebostiwch:
[email protected]

Os os gennych gyfrif gyda ni yn barod, y cwbl sydd ei angen arnom yw pa ysgol, pa blentyn/blant a’r dyddiau.
Os nad oes gennych chi gyfrif ar hyn o bryd, bydd angen i ni gael mwy o wybodaeth gennych chi, ond cysylltwch gyda [email protected] yn y lle cyntaf gyda’r wybodaeth uchod.

Ymddiheuriadau eto am yr anhawsterau hyn ac am yr anghyfleustra mae hyn wedi ei achosi i chi a’ch teulu.

Gweithgareddau dyddiol yn cynnwys, chwaraeon, coginio, crefft, partion, cornel ddarllen, tripiau, gemau parasiwt a mwy wedi’u teilwra i oed y plant.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig:
Llun-Gwener | 9am-5pm (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

Gwyliau Haf 2019

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 ar agor yn ddyddiol rhwng 8.30am-5.30pm ag eithrio Gwyl y Banc.

Ymddiheurwn ein bod yn cael problemau gyda’n gwasanaeth gofal plant ar ein gwefan ar hyn o bryd.
Rydym yn gweithio gyda www.stills.co.uk ein datblygwyr gwefan er mwyn ceisio datrys y problemau cyn gynted fedrwn ni.

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw fwy o archebion ar gyfer Cynllun Gofal yr Haf drwy’r wefan.
Er mwyn archebu lle i’ch plentyn/plant plis ebostiwch:
[email protected]

Os os gennych gyfrif gyda ni yn barod, y cwbl sydd ei angen arnom yw pa ysgol, pa blentyn/blant a’r dyddiau.
Os nad oes gennych chi gyfrif ar hyn o bryd, bydd angen i ni gael mwy o wybodaeth gennych chi, ond cysylltwch gyda [email protected] yn y lle cyntaf gyda’r wybodaeth uchod.

Ymddiheuriadau eto am yr anhawsterau hyn ac am yr anghyfleustra mae hyn wedi ei achosi i chi a’ch teulu.

Gweithgareddau dyddiol – yn cynnwys chwaraeon, coginio, crefft, partion, cornel ddarllen, tripiau, gemau parasiwt a mwy wedi’u teilwra i oed y plant.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig:
Llun-Gwener | 9am-5pm (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Amserlen

Agor yr Amserlen