Barod am y gwyliau….

Ni methu aros i ddechrau’r gweithgareddau gwyliau yr wythnos hon…

Bydd y Cynllun Gofal, sydd yn rhedeg yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd yn agor Ddydd Mercher, ac mae dal lle bob dydd ar hyn o bryd! Gallwch gofrestru ar dudalen Gofal Plant y wefan.

Bydd 4 sesiwn chwarae Bwrlwm yn rhedeg tan Awst y 3ydd yn Ysgol Berllan Deg, Ysgol Mynydd Bychan, Ysgol Coed y Gof ac Ysgol Nant Caerau. Does dim angen cofrestru o flaen llaw, dim ond ar gyfer y tripiau.

Mwynhewch y gwyliau!