Aelwyd yr Ais yn yr Eisteddfod!

Llongyfarchiadau mawr i griw Clwb Drama’r Hen Lyfrgell a fuodd yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yr wythnos hon! Buodd y plant yn cystadlu yn y Gân Actol o dan y thema ‘Celtiaid’. DIOLCH I Trystan a Rhianna am hyfforddi’r criw ac i’r rhieni am eu holl gefnogaeth! Da iawn pawb! Eisteddfod yr Urdd Caerdydd nesaf!