Adroddiad Blynyddol 2018

Mae’n fraint rhannu rhai o brif lwyddiannau Menter Caerdydd gyda chi eleni ac i ddweud “Penblwydd hapus Menter Caerdydd yn 20 oed!”   

Rhai o’n uchafbwyntiau eleni oedd y cynnydd yn ein darpariaeth o weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i blant, pobl ifanc ac oedolion ar hyd a lled y ddinas, yn cynnwys:

  • ·           30 o glybiau i blant 2-12 oed
  • ·           1,237 o blant yn mynychu’n gweithgareddau
  • ·           150 o weithgareddau i blant 0-4 oed a’i rhieni
  • ·           7 sesiwn amser stori wythnosol yn Llyfrgelloedd Caerdydd
  • ·           400 o blant pob wythnos yn cofrestru yn ein cynlluniau gofal dydd yn ystod gwyliau ysgol. 

Torrwyd record Tafwyl gyda dros 40,000 yn mynychu’r ŵyl i fwynhau gwledd o gynigion celfyddydol, diwylliannol a chwaraeon yng nghanol y ddinas yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd.

Diolch i Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, For Cardiff a’r Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth ariannol i’n gwasanaethau.

Wrth edrych ymlaen at 2019, byddwn yn parhau i adeiladu ar y llwyfan gadarn a datblygu Cynllun Corfforaethol newydd.  Mae gan Fenter Caerdydd rôl allweddol i’w chwarae yn y gwaith o hybu a hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn ein cymunedau yn y brif ddinas a mynd i’r afael â chefnogi prif flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050 a Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog Cyngor Caerdydd.

Manon Rees O’Brien, Prif Weithredwr

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018