LLAWN

FFIT ‘da RHODD

FFIT ‘da RHODD ( bach o HIIT a bach o circuits! ) Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 3ydd o Fehefin ) Amser: 7:30 – 8:15 Lleoliad : Campfa Pro Fitness, Heol Penarth CF11 8EQ Pris : £48 ( 8 wythnos – DIM Dydd Llun 1af o Orffennaf) Mae Rhodd Hughes yn hyfforddwraig ffitrwydd yma yng Nghaerdydd. Byddwch yn barod […]

Mwy…
LLAWN

Bygi Heini

Cwrs ffitrwydd i rieni dan arweiniad Cadi Fôn. Bydd Cadi yn eich arwain drwy gyfres o symudiadau heriol ond hwyl mewn awyrgylch cyfeillgar lle bydd cyfle i gymdeithasu gyda rhieni newydd eraill. Gorau oll, nid oes angen poeni am ofal plant er mwyn cael mynd i’r gym – dewch â’r babi gyda chi!  

Mwy…
LLAWN

Bwtcamp – Parc y Rhath

Bloc newydd o Bwtcamp yn cychwyn bob Bore Dydd Sadwrn 11fed o Fai am 9:00 Tiwtor: Cadi Fon Lleoliad: Parc y Rhath (cwrdd wrth yml caffi Terra Nova ) Pris: £35 ( 6 Wythnos ) Cwrs awyr agored. Felly, os ‘da chi ddim yn ofni bach o law a’r oerfel yna dewch i ymuno mewn gyda’r sesiwn […]

Mwy…
LLAWN

PILATES

Bloc newydd o Pilates gyda Mari-Wyn yn Gampfa Iechyd Da, Treganna Cychwyn Nos Fawrth 7fed o Fai, bob wythnos am 10 wythnos. 7:30 – 8:30pm      

Mwy…
LLAWN

Y Gerddorfa Ukulele

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor. Cwrs 10 wythnos yn dechrau Nos Fercher,  Mai 15fed // 7:00 – 9:00pm // Chapter, Treganna   Croeso mawr i bawb o’r dysgwyr tymor diwethaf hefyd. Ni fydd tymor newydd yn cychwyn ar […]

Mwy…