LLAWN

Bygi Heini

Cwrs ffitrwydd i rieni.

Mwy…
LLAWN

50 Shêds o’r 6 Gwlad!

Noson yng nghwmni Rhys Taylor a’r Band cyn gêm Cymru ag Iwerddon Llaeth & Siwgr, Yr Hen Lyfrgell Nos Wener, Mawrth 15 Bar. Cerddoriaeth. Joio Tocynnau’n £5 o flaen llaw neu £8 wrth y drws Tocynnau ar gael ar wefan neu swyddfa Menter Caerdydd. Drysau’n agor am 8pm  

Mwy…
LLAWN

Cwrs Cymorth Cyntaf i Rieni â Babi / Plentyn Ifanc

Cwrs delfrydol i rieni sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol Cymorth Cyntaf ar gyfer babis a phlant bach. Byddwch yn dysgu sut i ymateb a thrin damweiniau ac anafiadau cyffredin. Cynhelir y cwrs gan Proactive First Aid Croeso i chi ddod a babis gyda chi.  

Mwy…
LLAWN

Ukulele i Ddechreuwyr – TYMOR GWANWYN

Beth am roi cynnig ar chwarae’r ukulele tymor hwn ac ymuno gyda’r Gerddorfa Ukulele Caerdydd dan arweiniad Mei Gwynedd? Croeso i ddechreuwyr pur! Bob Nos Lun yn Chapter. Mi fydd angen Ukulele eich hun ar gyfer pob sesiwn. Facebook: @gerddorfaukulele  

Mwy…
LLAWN

Y Gerddorfa Ukulele – TYMOR GWANWYN

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor. Cwrs 10 wythnos tymor Y gwanwyn yn dechrau Nos Fercher,  Ionawr 16eg // 7:00 – 9:00pm // Chapter, Treganna

Mwy…