LLAWN

Yoga Bwmp Babi

Cwrs 6 wythnos cyfeillgar a chroesawgar o dan arweinniad Tara Bethan, a fydd yn eich arwain drwy amryw o symudiadau ac ymarferion ymlacio ac anadlu ac yn eich cyflwyno i fuddion yoga yn ystod beichiogrwydd. Mae’r cwrs yn gyfle gwych i gwrdd â mamau eraill  a bydd cyfle ym mhob dosbarth i gymdeithasu ac i […]

Mwy…
LLAWN

FFIT ‘da RHODD

Ffitrwydd Gwanwyn Menter Caerdydd   Gyda llwyddiant y dosbarth ffitrwydd newydd cyffrous ma’, mi fydd y sesiynnau yn parhau i fod yn rhan o ddosbarthiadau ffitrwydd wythnosol Menter Caerdydd yng Nghaerdydd.   FFIT ‘da RHODD ( bach o HIIT a bach o circuits! ) Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 1af  o Ebrill ) Amser: […]

Mwy…
LLAWN

Bygi Heini

Cwrs ffitrwydd i rieni.

Mwy…
LLAWN

Cwrs Cymorth Cyntaf

Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle Cwrs diwrnod delfrydol i unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol o Gymorth Cyntaf. Byddwch yn dysgu sut i drin ac ymateb i ddamweiniau ac anafiadau cyffredin.  Ar orffen y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif  a chymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 a fydd yn ddilys […]

Mwy…
LLAWN

Bore Coffi Yr Hen Lyfrgell

Cyfle i ddysgwyr o bob safon i ymarfer eu Cymraeg dros baned a sgwrs bob bore Mawrth. Mae croeso i siaradwyr rhugl i ymuno am sgwrs hefyd!

Mwy…