LLAWN

Bwtcamp – Parc y Rhath

Sesiynau Bwtcamp tymor yr Hydref yn cychwyn nôl bob Bore Dydd Sadwrn o’r 22ain o Fedi am 9:00 Tiwtor: Cadi Fon Lleoliad: Parc y Rhath (cwrdd wrth yml caffi Terra Nova ) Pris: £50 ( 10 Wythnos ) Cwrs awyr agored. Felly, os ‘da chi ddim yn ofni bach o law a’r oerfel yna dewch i […]

Mwy…
LLAWN

Bwtcamp – Caeau Llandaf

Sesiynau Bwtcamp tymor yr Hydref yn cychwyn nôl bob Nos Fercher o’r 3ydd o Hydref am 7:15 – 8:00y.h Tiwtor: Cadi Fon Lleoliad: Caeau Llandaf (Cwrdd wrth Caffi Castan) Pris: £20 ( 4 wythnos ) Sesiynau wythnosol 45 munud ar gyfer pob lefel o ffitrwydd   Rydym am gychwyn cwrs 4 wythnos o Bwtcamp gyda […]

Mwy…
LLAWN

Myfyrdod a Chacen

Amser gwych i glirio’r pen, i leihau straen ac i anadlu heddwch i mewn i’n meddwl. Byddwn yn defnyddio technegau gwahanol o fyfyrdod bob wythnos. Cewch gorffen bob sesiwn gyda thê a dewis o gacennau blasus ( Rhai vegan a di-glwten ar gael hefyd). Ar gyfer pobl sydd yn newydd i fyfyrdod ac i rai […]

Mwy…
LLAWN

Cynganeddu yng Nghaerdydd gyda Gruffudd Owen

Cwrs ‘Ymarfer y Grefft’ gyda Gruffudd Owen fydd yn cael ei chynnal yn Chapter bob yn ail Nos Fawrth 7pm – 9pm cychwyn ar Nos Fawrth Hydref 16. Cwrs 10 wythnos – £80 Mi fydd y cwrs yma yn addas i bawb oedd ar y cwrs ddechreuwyr tymor diwethaf Am fwy o manylion ebostiwch: [email protected]

Mwy…
LLAWN

Cynganeddu i Ddechreuwyr

Dosbarthiadau Cynganeddu Tymor yr Hydref yn cychwyn Nos Fawrth 16 Hydref – bob yn ail wythnos am 10 wythnos. CYNGANEDDU I DDECHREUWYR GYDA EMYR DAVIES Sesiwn gyntaf Nos Fawrth 16 Hydref Cwrt Insole // Llandaf // 7:00pm – 9:00pm Cwrs 10 Wythnos – £80  

Mwy…