LLAWN

Bygi Heini

Cwrs ffitrwydd i rieni dan arweiniad Cadi Fôn. Bydd Cadi yn eich arwain drwy gyfres o symudiadau heriol ond hwyl mewn awyrgylch cyfeillgar lle bydd cyfle i gymdeithasu gyda rhieni newydd eraill. Gorau oll, nid oes angen poeni am ofal plant er mwyn cael mynd i’r gym – dewch â’r babi gyda chi!  

Mwy…
LLAWN

PILATES

Bloc newydd o Pilates gyda Mari-Wyn yn Gampfa Iechyd Da, Treganna Cychwyn Nos Fawrth 7fed o Fai, bob wythnos am 10 wythnos. 7:30 – 8:30pm      

Mwy…
LLAWN

Y Gerddorfa Ukulele

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor. Cwrs 10 wythnos yn dechrau Nos Fercher,  Mai 15fed // 7:00 – 9:00pm // Chapter, Treganna   Croeso mawr i bawb o’r dysgwyr tymor diwethaf hefyd. Ni fydd tymor newydd yn cychwyn ar […]

Mwy…
LLAWN

Yoga Bwmp Babi

Cwrs 6 wythnos cyfeillgar a chroesawgar o dan arweinniad Tara Bethan, a fydd yn eich arwain drwy amryw o symudiadau ac ymarferion ymlacio ac anadlu ac yn eich cyflwyno i fuddion yoga yn ystod beichiogrwydd. Mae’r cwrs yn gyfle gwych i gwrdd â mamau eraill  a bydd cyfle ym mhob dosbarth i gymdeithasu ac i […]

Mwy…
LLAWN

Cwrs Cymorth Cyntaf

Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle Cwrs diwrnod delfrydol i unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol o Gymorth Cyntaf. Byddwch yn dysgu sut i drin ac ymateb i ddamweiniau ac anafiadau cyffredin.  Ar orffen y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif  a chymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 a fydd yn ddilys […]

Mwy…