LLAWN

Pilates

Cwrs pilates dan hyfforddiant Mari-Wyn Elias Jones, gyda sesiynau sy’n canolbwyntio ar gryfder craidd a’ch hyblygrwydd.
Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dechreuwyr a phobl gyda phrofiad blaenorol.

 

Mwy…
LLAWN

Cymorth Cyntaf Brys Yn Y Gweithle Lefel 2

Cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng Cymraeg gyda Reactive First Aid. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn.

Mwy…
LLAWN

Bore Coffi Yr Hen Lyfrgell

Cyfle i ddysgwyr o bob safon i ymarfer eu Cymraeg dros baned a sgwrs bob bore Mawrth. Mae croeso i siaradwyr rhugl i ymuno am sgwrs hefyd!

Mwy…
LLAWN

Ukulele i Ddechreuwyr

Beth am rhoi cynnig ar chwarae’r ukulele’r tymor hwn ac ymuno gyda Cherddorfa Ukulele Caerdydd? Croeso i ddechreuwyr pur! Ni fydd sesiwn ar nosweithiau Llun Gwyl Banc Calan Mai na Sulgwyn.  

Mwy…
LLAWN

Y Gerddorfa Ukulele

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor. Cwrs 10 tymor yr Haf yn dechrau Nos Fercher, Ebrill 18

Mwy…