LLAWN

Penwythnos Teulu Llangrannog 2020

Penwythnos i’r teulu llawn antur, gweithgareddau, cymdeithasu a lot fawr o hwyl! Bydd dim trafferth plesio pawb gydag amrywiaeth mor eang o weithgareddau i roi tro arnynt: sgîo, merlota, cwadfeicio, dringo, nofio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel, adloniant nôs a mwy! Mae’r prisiau isod yn cynnwys llety, bwyd a diod (3 x pryd y dydd a […]

Mwy…
LLAWN

Cynganeddu : Adnabod Y Grefft (Dechreuwyr)

Ydych chi’n barod am her newydd, yn ymddiddori yn yr Iaith a Llên Gymraeg, ac yn awyddus i ddysgu crefft sydd yn unigryw i Gymru? Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Tiwtor: Dr Emyr Davies

Mwy…
LLAWN

Cynganeddu : Meistroli’r Grefft (Uwch)

Ydych chi eisoes wedi cwblhau y cwrs i ddechreuwyr, yn gallu cynganeddu, ond yn barod i fynd cam ymhellach?  Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Tiwtor: Gruffudd Owen

Mwy…
LLAWN

Cynganeddu : Ymarfer Y Grefft (Canolradd)

Ydych chi eisoes wedi cwblhau y cwrs i ddechreuwyr, yn gallu cynganeddu, ond yn barod i fynd cam ymhellach?  Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Tiwtor: Aron Pritchard

Mwy…
LLAWN

Gweithgareddau i Ddysgwyr

Cliciwch ar y linc isod am restr o weithgareddau i Ddysgwyr yng Nghaerdydd. https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr-cyrsiau/caerdydd/

Mwy…