Amdanom Ni

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy...

Newyddion Diweddaraf

Barod am y gwyliau….

Ni methu aros i ddechrau’r gweithgareddau gwyliau yr wythnos hon… Bydd y Cynllun Gofal, sydd yn rhedeg yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd yn agor Ddydd Mercher, ac mae dal lle bob dydd ar hyn o bryd! Gallwch gofrestru ar dudalen Gofal Plant y wefan. Bydd 4 sesiwn chwarae Bwrlwm yn rhedeg tan Awst […]

Mwy… Mwy o Newyddion

Digwyddiadau Diweddaraf

TAFWYL

Castell Caerdydd Mehefin 30 – Gorffennaf 1   GWEFAN TAFWYL

Mwy… Mwy o Ddigwyddiadau

Ffonlyfr

Hysbysfwrdd: NEWYDD

Menter Caerdydd… Mewn Lluniau

image description