Amdanom Ni

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy...

Newyddion Diweddaraf

Cyfle i ennill taleb £30 John Lewis

A fyddech mor garedig a threulio 2 funud yn llenwi ein arolwg gwasnanaethau? Bydd y wybodaeth yn gymorth i ni wrth gynllunio ein gwaith ar gyfer y 2 flynedd nesaf. DIOLCH https://www.surveymonkey.co.uk/r/mentercaerdydd2018

Mwy… Mwy o Newyddion

Digwyddiadau Diweddaraf

TAFWYL

Castell Caerdydd Mehefin 30 – Gorffennaf 1   GWEFAN TAFWYL

Mwy… Mwy o Ddigwyddiadau

Ffonlyfr

Hysbysfwrdd: NEWYDD

Menter Caerdydd… Mewn Lluniau