Amdanom Ni

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy...

Newyddion Diweddaraf

Rhoi llais i bobl ifanc Caerdydd

Wyt ti rhwng 16-25 ac a diddordeb gweld a defnyddio mwy o Gymraeg yng Nghaerdydd? Rydym yn awyddus i sefydlu fforwm i bobl ifanc drafod materion sydd yn ymwneud a’r Gymraeg yn y ddinas. Croeso I bawb ddod i’r Hen Lyfrgell rhwng 4pm a 6pm, Nos Iau, Chwefror 21 am sgwrs (a pizza!!) Cysylltwch ag […]

Mwy… Mwy o Newyddion

Digwyddiadau Diweddaraf

TAFWYL 2019

Castell Caerdydd Mehefin 22 – 23   GWEFAN TAFWYL  

Mwy… Mwy o Ddigwyddiadau

Ffonlyfr

Hysbysfwrdd: NEWYDD

Menter Caerdydd… Mewn Lluniau