Amdanom Ni

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy...

Newyddion Diweddaraf

Tafwyl yn galw am bleidleisiau am gyfran o gronfa elusennol Tesco.

Mae Tafwyl yn un o elusennau dewisol Tesco ar gyfer derbyn hwb ariannol trwy eu cynllun cronfa elusennol. Mae cynllun cymunedol Tesco â Groundwork yn rhoi grantiau o £4,000, £2,000 a £1,000 i brosiectau cymunedol lleol, a godwyd o werthu bagiau siopa mewn siopau Tesco. Mae tri grŵp ym mhob rhanbarth Tesco ar y rhestr […]

Mwy… Mwy o Newyddion

Digwyddiadau Diweddaraf

TAFWYL 2019

Castell Caerdydd Mehefin 22 – 23   GWEFAN TAFWYL  

Mwy… Mwy o Ddigwyddiadau

Ffonlyfr

Hysbysfwrdd: NEWYDD

Menter Caerdydd… Mewn Lluniau